İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ance Alüminyum Cephe Sistemleri yönetimi, tüm şirket faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri sırasında oluşabilecek tehlike ve olayların, risk değerlendirmesi ile belirlediği İş sağlığı ve Güvenliği riskleri ile uyumlu ölçekte olmasını temel prensip olarak kabul eder.

Ance Alüminyum Cephe Sistemleri tüm faaliyetlerini, iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilişkili riskleri açısından sistematik olarak ve yazılı prosedürler çerçevesinde incelemeyi, insan sağlığına ve güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde düzenlemeyi ve bu sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol etmeyi taahhüt eder.

Ance Alüminyum Cephe Sistemleri ; şirket faaliyetlerinin tehlikeleri, riskleri ve kontrolleri ile ilgili olarak, çalışılan ülkedeki ve yöredeki uygulanabilir yasal zorunluluklara, işverenle imzalanan sözleşmelere ve şartnamelere daima uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı takip etmeyi taahhüt eder.

Ance Alüminyum Cephe Sistemleri tüm faaliyetlerinde, çalışma ortamlarında iş güvenliğinin sağlanması için çalışanın sağlığına, işyeri güvenliğine (fabrikaya ve malzemeye) zarar verebilecek İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm tehlikelerin tespit edilmesini, tespit edilen her bir tehlike için risk faktörlerinin belirlenmesini sağlar ve güvenliği performansını olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Ance Alüminyum Cephe Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyacağını, sistemin en verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları, işin belirlenmiş seviye ve sürede yapılabilmesini sağlayacak şekilde tahsis edeceğini taahhüt eder.