Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Projesi (6)